"POMPEI"
POMPEI
POMPEI
24.12.2019

40X50

postcard+acrylic colours on cartoon with canvas