HOMAGE TO G.B.PIRANESI

N.1: CELESTIAL BODIES

CELESTIAL BODIES
16.08.2017

40X33 

Fabriano paper + ink

HOMAGE TO G.B. PIRANESI N.2

N.2: LOVE TRIANGLE

LOVE TRIANGLE
16.09.2017

24X33 

Fabriano paper + ink

HOMAGE TO G.B.PIRANESI N.3

POINTS OF VIEW

POINTS OF VIEW
20.10.2017

40X33 

Paper + Ink

HOMAGE TO G.B.PIRANESI N.4

ITALIAN  NIGHTMARE

ITALIAN NIGHTMARE
05.11.2017

24X33 

Fabriano paper + ink

 

HOMAGE TO G.B.PIRANESI N.5

THE CRYING

THE CRYING
09.12.2017

40X33 

Fabriano paper + ink

HOMAGE TO G.B.PIRANESI N.6

KITES IN THE CLOUDS

KITES IN THE CLOUDS
24.12.2017

40X33 

Fabriano paper + ink